Pravila nagradne igre Liverin Forte

Liverin Forte vas popelje na razstrupljevalno doživetje v Rimske terme

Ta pravila nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »Liverin Forte vas popelje na razstrupljevalno doživetje v Rimske terme«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov Liverin Forte.

1. Organizator nagradne igre

Organizator in izvajalec nagradne igre je Sanofarm d.o.o., Industrijska cesta 6R, 6310 Izola, matična št.: 1864521000, davčna št.: 30366607 (v nadaljevanju: organizator).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 01. 10. 2021 od 00:00 ure do 15. 12. 2021 do 24:00 ure.

3. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.sanofarm.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na dva načina, in sicer:

(1) z izpolnitvijo vprašalnika na spletni strani in posredovanjem zadnjih treh številk črtne kode izdelka Liverin Forte. Udeleženec izpolni vprašalnik na spletni strani www.sanofarm.si, v katerega vnese svoje kontaktne podatke (ime, priimek, telefonska številka, e-poštni naslov), zadnje tri številke črtne kode katerega koli izdelka Liverin Forte in odda soglasje za obdelavo osebnih podatkov. V kolikor se udeleženec s pogoji nagradne igre in splošnimi pogoji uporabe ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne more sodelovati. S sodelovanjem z izpolnitvijo vprašalnika lahko udeleženec v žrebu sodeluje samo enkrat.

(2) z izpolnitvijo vprašalnika na spletni strani in odgovorom na nagradno vprašanje. Udeleženec izpolni vprašalnik na spletni strani www.sanofarm.si, v katerega vnese svoje kontaktne podatke (ime, priimek, telefonska številka, e-poštni naslov), odgovori na nagradno vprašanje (tj. ''Kateri izdelek za jetra je št. 1 v Sloveniji?'') in odda soglasje za obdelavo osebnih podatkov. V kolikor se udeleženec s pogoji nagradne igre in splošnimi pogoji uporabe ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne more sodelovati. S sodelovanjem z izpolnitvijo vprašalnika lahko udeleženec v žrebu sodeluje samo enkrat.

V primeru sodelovanja v nagradni igri je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave, podane ročno s strani udeleženca, ali na avtomatiziran način, ali poskus tehničnega napada na strežnik. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Udeleženec je lahko z enim izpolnjenim vprašalnikom oziroma s prijavo preko spletne strani izžreban samo enkrat, lahko pa prejme več nagrad, vendar samo eno na žrebanje.

Sodelovanje z drugimi izdelki podjetja Sanofarm d.o.o. v nagradni igri ni možno.

5. Nagrade

Organizator ob zaključku nagradne igre podeljuje eno glavno nagrado in petnajst dodatnih nagrad.

Glavna nagrada:
Organizator podarja eno glavno nagrado; šest dnevni razstrupljevalni paket za dve osebi v hotelu Rimski dvor.

• šest dnevni razstrupljevalni paket za dve osebi v hotelu Rimski dvor (zajema pet nočitev, polpenzion, mehansko limfno drenažo, masažo s soljo (šestdeset min), Valetudino razstrupljevalno kopel (šestdeset min), neomejeno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu, prost vstop v fitnes center, uporabo kopalnega plašča in copat, pitje vode iz termalnega vrelca, pestro ponudbo rekreativnih, sprostitvenih in družabnih animacijskih vsebin). Veljavnost bona je do 28. 9. 2022.

Dodatne nagrade:
Organizator podarja pet enodnevnih razstrupljevalnih paketov za dve osebi v Rimskih termah, pet vstopov v bazen in savne za dve osebi in pet razstrupljevalnih tretmajev z izdelkom Liverin Forte (pakiranje za celotno terapijo z vsebnostjo 240 tablet).

Enodnevni razstrupljevalni paketi v Rimskih termah za dve osebi:
• 1x razstrupljevalna masaža s soljo za dve osebi (šestdeset minut), celodnevno
kopanje v termalnem bazenskem kompleksu Rimskih term za dve osebi, celodnevni vstop v deželo savn v Rimskih termah za dve osebi. Veljavnost bona za masažo s soljo je do 28. 9. 2022, za celodnevno kopanje in celodnevni vstop v deželo savn pa do 20. 12. 2022.
• 1x Valetudina razstrupljevalna kopel za dve osebi (šestdeset minut), celodnevno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu Rimskih term za dve osebi, celodnevni vstop v deželo savn v Rimskih termah za dve osebi. Veljavnost bona za Valetudino razstrupljevalno kopel je do 28. 9. 2022, za celodnevno kopanje in celodnevni vstop v deželo savn pa do 20. 12. 2022.
• 1x detox tretma s kozmetiko Dr. Spiller za dve osebi (petinštirideset minut), celodnevno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu Rimskih term za dve osebi, celodnevni vstop v deželo savn v Rimskih termah za dve osebi. Veljavnost bona za detox tretma s kozmetiko Dr. Spiller je do 28. 9. 2022, za celodnevno kopanje in celodnevni vstop v deželo savn pa do 20. 12. 2022.
• 2x mehanska limfna drenaža za dve osebi (petinštirideset minut), celodnevno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu Rimskih term za dve osebi, celodnevni vstop v deželo savn v Rimskih termah za dve osebi. Veljavnost bona za mehansko limfno drenažo je do 28. 9. 2022, za celodnevno kopanje in celodnevni vstop v deželo savn pa do 20. 12. 2022.

Vstopi v bazen in savne v Rimskih termah:
• 5x celodnevno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu Rimskih term za dve osebi, celodnevni vstop v deželo savn v Rimskih termah za dve osebi. Veljavnost bona za celodnevno kopanje in celodnevni vstop v deželo savn je do 20. 12. 2022.

Celotni razstrupljevalni tretmaji z izdelkom Liverin Forte (240 tablet):
• 5x izdelek Liverin Forte (240 tablet).
Količina nagrad je dokončna.

6. Žrebanje nagrad

Nagradna igra poteka do 15. 12. 2021 do 24.00 ure, žrebanje nagrad pa bo potekalo po zaključku trajanja nagradne igre, in sicer dne 16. 12. 2021.

V žrebu sodelujejo vsi udeleženci, ki so na spletni strani www.sanofarm.si izpolnili vprašalnik, oddali svoje kontaktne podatke, pripisali zadnje tri številke iz črtne kode katerega koli izdelka Liverin Forte ali odgovorili na nagradno vprašanje ter soglašali s pogoji nagradne igre ter splošnimi pogoji uporabe.

Žrebanja potekajo v prostorih družbe Sanofarm d.o.o. v zgoraj navedenem terminu. Žrebanje nagrad ni javno. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom.

7. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad (ime, priimek in kraj) se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.sanofarm.si, kjer bodo objavljeni do enega meseca po zaključku nagradne igre. Prav tako se nagrajence v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko ali na e-poštni naslov, ki je bil posredovan preko spletne strani, in se jih pozove k posredovanju dodatnih potrebnih osebnih podatkov za dostavo nagrade.

8. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad bodo darilne bone oziroma izdelke prejeli po pošti pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov ali drugače po dogovoru. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.sanofarm.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec organizatorju v roku 10 dni po prejemu obvestila o izžrebanju (e-poštno sporočilo/telefonski klic) pošlje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko, in sicer na elektronski naslov info@sanofarm.si ali priporočeno po pošti na naslov Sanofarm d.o.o., Industrijska cesta 6R, 6310 Izola, s pripisom: ''NAGRADNA IGRA LIVERIN FORTE''.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke pogojev nagradne igre, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju, na kontakt, naveden v 11. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

9. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

10. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro - če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi: - za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade; - za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo prek spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev mobilne telefonije, interneta in elektronske pošte kot
samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje tudi za namen lastnih analiz, ki jih izvaja na psevdonimiziranih podatkih (torej tako, da posameznik iz njih ni neposredno prepoznaven).

Organizator za čas trajanja nagradne igre v spletnem vprašalniku zbira tudi telefonsko številko in e-naslov za namen žreba in obveščanja izžrebancev o izidu žrebanja. V kolikor pa je sodelujoči v vprašalniku podal dodatno privoljenje: ''Želim prejemati e-novice z novostmi in ugodnostmi. S tem do preklica dovoljujem uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja podjetja Sanofarm d.o.o.'', se telefonska številka in e-naslov zbirata tudi za namen obveščanja o ponudbi podjetja Sanofarm d.o.o.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri.

Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen davčnim organom za potrebe.

11. Kontakt

Organizator:

Sanofarm d.o.o.
Telefon: +386 5 6632 440
E-mail: info@sanofarm.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

12. Razno

Organizator je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na pošiljanje in prevzema nagrad udeležencem. V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca. Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

13. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi pogoji nagradne igre in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi pogoji nagradne igre.

Pogoji nagradne igre pričnejo veljati z njihovo javno objavo in so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.sanofarm.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.sanofarm.si. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kopru.

Izola, 1. 10. 2021

Organizator nagradne igre
Sanofarm d.o.o

 
 
 

 
 
 

 

  

 
 
 
ZAPRI

Spletna stran za pravilno delovanje in z namenom zagotavljanja kakovosti storitve in izboljšanje vaše uporabniške izkušnje uporablja spletne piškotke. Spletni piškotki so samo analitski, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov. Več informacij in pravilnik o piškotkih.